بیماری توده برست چیست ؟

بیماری توده برست چیست ؟ توده برست یا توده پستانی به توده ای اشاره دارد که در بافت سینه ایجاد می شود. انواع مختلفی از توده برست وجود دارد که به لحاظ ظاهر و احساس لمس متفاوت می باشند. توده برست می تواند به دلایل مختلف در سینه زنان روی دهد. وجود توده سفت در …

بیماری توده برست چیست ؟ ادامه »