بانداژ ترقوه

۱۳۹۶-۰۶-۱۸

بانداژ ترقوه

بانداژ ترقوه توضیحات بانداژ ترقوه طب و صنعت ضمن حفظ راحتی بیمار استخوان ترقوه را تا حد مطلوب تثبیت می نماید. تمامی سطوحی که احتمال تماس […]
منو محصولات