عمل زیبایی گوش یا اتوپلاستی چیست؟

عمل زیبایی گوش یا اتوپلاستی ۱- عمل زیبایی گوش به چه علت انجام می شود؟ علل انجام اتوپلاستی یا جراحی زیبایی گوش ممکن است موارد زیر باشد: گوش ها دورتر از سر قرار گرفته است. (لبه گوش ها با فاصله بیشتری از سر قرار دارد) گوش ها نسبت به سر بزرگ هستند. فرد از جراحی …

عمل زیبایی گوش یا اتوپلاستی چیست؟ ادامه »