رابطه جنسی طولانی و دیر ارضا شدن با اسپری تاخیری اصل

  زود ارضا شدن در رابطه جنسی بسیاری از مردان هنگام رابطه جنسی با همسرشان ، مشکل زود ارضا شدن دارند و این باعث می شود مرد اعتماد بنفس خودش را از دست بدهد و یا زن از رابطه جنسی لذت نبرد و ارضا نشود . یک مرد هنگام رابطه جنسی اگر زودتر از ۱ …

رابطه جنسی طولانی و دیر ارضا شدن با اسپری تاخیری اصل ادامه »