اسفنجی

۱۳۹۶-۰۶-۱۸

بالش طبی با فوم اسفنجی

بالش طبی با فوم اسفنجی توضیحات بالش های معمولی در اثر وزن سر تغییر شکل داده و سر نسبت به تنه پایین تر قرار می گیرد. […]
منو محصولات