سوزن کارتریج مزوتراپی
آبی درپوش دار
کیفیت A
در ۴ مدل ۱۲-۳۶-۴۲ و نانو