کمک نیاز دارید؟

09128349014

cart-100x100-1.png
0
0 مجمودی سبد خرید
No products in the cart.

تجهیزات پزشکی Medical Equipment💉🩹

💉🩹پزشكان و پرستاران از تجهيزات پزشكي براي كمك به بهبود شما هنگام بيماري يا صدمه دیدن استفاده مي كنند!با استفاده از سونو گرافی از استخوان های خود عکس بگیرید.📷 همه این ابزارها به پزشک کمک می کند تا بفهمد مشکل چیست و چگونه احساس بهتری در شما ایجاد کند.

💉🩹Medical equipment is used by doctors and nurses to help make you better when you’re sick or hurt!🤕🤒 They use things like stethoscopes to listen to your heart and lungs, thermometers to check your temperature, and x-ray machines to take pictures of your bones.📷 All of these tools help the doctor figure out what’s wrong and how to make you feel better.😊