بهترین انواع زانوبند طبی،فواید و کاربرد

بریس‌های زانو به چهار دسته کلی جلوگیری کننده، عملکردی، بازسازی کننده و تخلیه کننده وزن تقسیم‌بندی می‌شوند. نوع پنجمی از حمایت کننده زانو، به نام زانوبند، نیز وجود دارد که از نظر فنی بریس محسوب نمی‌شود، اما گاهی از آن به عنوان بریس نام برده می‌شود. در این مقاله قصد داریم به شرح زانوبند طبی و بریس بپردازیم.

نکته مهم این است که بریس انتخابی، صرف نظر از نوع آن، نباید در عملکرد طبیعی زانو اختلال ایجاد کند، احتمال آسیب دیدن بخش‌های دیگر پایین تنه را افزایش دهد یا به دیگر بازیکنان (در فعالیت‌های ورزشی) صدمه بزند.