کمک نیاز دارید؟

02133976943

cart-100x100-1.png
0
0 مجمودی سبد خرید
هیچ محصولی در سبدخرید نیست.

برچسب: zaistronic

کمربند پلاتینر Platiner Waist Belt
تیلاکس پرو کمربند Tellax Pro Waist Belt

Platiner Waist Belt :Discover the Power of UIC Technology for Back Pain Relief

Platiner Introduction The Platiner Waist Belt is a device designed to provide relief for back pain, regardless of age. It is used for 30 minutes in the morning and 30 minutes at night, while connected to electricity, while sitting or resting. The waist belt incorporates UIC Technology, which includes ultrasound, infrared, heating, and pulse clock

مظالع بیشتر
Tando Neck تاندونک گردنبند
تاندونک گردنبند خرید Tando Neck

گردنبند تاندونک :راه حلی سریع برای درمان درد آرتروز گردن

مقدمه: آرتروز گردن یک بیماری شایع است که میلیون ها نفر را در سراسر جهان تحت تاثیر قرار می دهد. این بیماری با التهاب و تحلیل مفاصل گردن مشخص می شود که منجر به درد، سفتی و محدودیت تحرک می شود. گزینه های درمانی سنتی شامل داروهای ضد درد، فیزیوتراپی و جراحی است، اما بسیاری

مظالع بیشتر
Tando Neck تاندونک گردنبند
تاندونک گردنبند خرید Tando Neck

Tando Neck: A Revolutionary Solution for Neck Arthritis Pain Relief

Introduction: Neck arthritis is a common condition that affects millions of people worldwide. It is characterized by inflammation and degeneration of the joints in the neck, leading to pain, stiffness, and limited mobility. Traditional treatment options include pain medication, physical therapy, and surgery, but many people are looking for more natural and effective solutions. The

مظالع بیشتر