لیومیوما یا فیبروم رحمی چیست ؟

لیومیوما یا فیبروم رحمی چیست ؟ محققین علت ایجاد این توده ها را به درستی نمی دانند، اما به نظر می رسد برخی فاکتورها در ایجاد آن ها دخالت دارد: استروژن پروژسترون هورمون های رشد تغییرات ژنتیکی جابجا شدن سلول ها در بدن قبل از تولد سایر فاکتورهایی که در این میان نقش دارد عبارت است …

لیومیوما یا فیبروم رحمی چیست ؟ ادامه »