کمک نیاز دارید؟

09128349014

cart-100x100-1.png
0
0 مجمودی سبد خرید
No products in the cart.
0
0 مجمودی سبد خرید
No products in the cart.

کمک نیاز دارید؟
02133976943

گرمکن

گرمکن کلیه دو لایه

گرمکن کلیه دو لایه توضیحات حفظ عضلات و احشاء شکم و کمر در مقابل سرما ایجاد گرمای موضعی برای از بین بردن گرفتگی عضلات کمری جلوگیری از مشکلات کلیوی ناشی از سرمازدگی بهبود سریعتر بعضی از صدمات و بیماری های کمر، پهلو و شکم در اثر افزایش دما گردش خون و افزایش فعالیت های متابولیک …

گرمکن کلیه دو لایه ادامه »

گرمکن کلیه آکریل پشم (ساده)

گرمکن کلیه آکریل پشم (ساده)  توضیحات موارد استفاده برای گرم نگه داشتن امعاء و احشاء پهلو، شکم و کمر در مقابل سرما ایجاد گرمای موضعی برای از بین بردن گرفتگی عضلات کمری جلو گیری از مشکلات کلیوی ناشی از صدمات و بیماری های کمر ، پهلو و شکم در اثر افزایش دمای گردش خون و …

گرمکن کلیه آکریل پشم (ساده) ادامه »

گرم کن کلیه آکریل پشم (قابل تنظیم)

گرم کن کلیه آکریل پشم (قابل تنظیم) توضیحات حفظ عضلات و احشاء شکم و کمر در مقابل سرما ایجاد گرمای موضعی برای از بین بردن گرفتگی عضلات کمری جلوگیری از مشکلات کلیوی ناشی از سرمازدگی بهبود سریعتر بعضی از صدمات و بیماری های کمر، پهلو و شکم در اثر افزایش دما گردش خون و افزایش …

گرم کن کلیه آکریل پشم (قابل تنظیم) ادامه »

گرمکن کلیه گردبافت حوله ای

گرمکن کلیه گردبافت حوله ای توضیحات حفظ عضلات و احشاء شکم و کمر در مقابل سرما ایجاد گرمای موضعی برای از بین بردن گرفتگی عضلات کمری جلوگیری از مشکلات کلیوی ناشی از سرمازدگی بهبود سریعتر بعضی از صدمات و بیماری های کمر، پهلو و شکم در اثر افزایش دما گردش خون و افزایش فعالیت های …

گرمکن کلیه گردبافت حوله ای ادامه »

گرمکن کلیه گرد بافت موهر

گرمکن کلیه گرد بافت موهر  توضیحات حفظ عضلات و احشاء شکم و کمر در مقابل سرما ایجاد گرمای موضعی برای از بین بردن گرفتگی عضلات کمری جلوگیری از مشکلات کلیوی ناشی از سرمازدگی بهبود سریعتر بعضی از صدمات و بیماری های کمر، پهلو و شکم در اثر افزایش دما گردش خون و افزایش فعالیت های …

گرمکن کلیه گرد بافت موهر ادامه »