کتف بند و قوزبند

کتف بند و قوزبند توضیحات این وسیله ستون فقرات را در وضعیت صحیح نگاه داشته و از خمیدگی پشت جلوگیری می کند. همچنین قوزبند و کتف بند طب و صنعت باعث افزایش حجم تنفس و نگهداری تنه در وضعیت صحیح و حالت مناسب می شود. کتف بند و قوزبند موارد استفاده بانوان برای حفظ زیبایی …

کتف بند و قوزبند ادامه »