عمل کولکتومی چیست ؟

عمل کولکتومی چیست ؟ عمل کولکتومی یک روش جراحی برای برداشتن تمام (کولکتومی کامل) یا بخشی از روده بزرگ است. کولون یا همان روده بزرگ یک اندام بزرگ لوله مانند در انتهای مجاری گوارشی است.   عمل جراحی کولکتومی جراح ممکن است، کولکتومی را برای درمان مشکلات زیر انجام دهد: سرطان کولون اختلالات گوارشی انسداد …

عمل کولکتومی چیست ؟ ادامه »