آزمایش آنالیز اسپرم چیست و چگونه انجام میشود؟

آزمایش آنالیز اسپرم چیست و چگونه انجام میشود؟ آزمایش مایع منی (Semen Analysis Test) میزان اسپرم تولید شده توسط مرد را اندازه گیری میکند. همچنین در این آزمایش تعداد و کیفیت اسپرم نیز قابل بررسی است. آزمایش آنالیز مایع منی یا آزمایش آنالیز اسپرم معمولا یکی از نخستین تستهایی است که کمک میکند تا مشکلات …

آزمایش آنالیز اسپرم چیست و چگونه انجام میشود؟ ادامه »