کرست کمر لومبوساکرال (با کش دوبل)

کرست کمر لومبوساکرال (با کش دوبل) توضیحات با چهار تسمه ارتجاعی همراه با کش دوبل، تاثیر فوق العاده روی ستون فقرات کمری، استخوان خاجی و عضلات مجاور گذاشته، وسیله ای مناسب برا ی حمایت و حفظ مهره های کمری در وضعیت مطلوب می باشد. کرست کمر لومبوساکرال (با کش دوبل) موارد استفاده انواع کمر درد …

کرست کمر لومبوساکرال (با کش دوبل) ادامه »