لوله آزمایش و شیشه آلات آزمایشگاهی

لوله آزمایش و شیشه آلات آزمایشگاهی از پر کاربردترین شیشه آلاتِ مورد استفاده در آزمایش های شیمیایی است. این ابزار به صورت یک لوله شبیه انگشت ساخته می شود که یک سر آن باز و کف آن بسته و به شکل U است. لوله آزمایش لوله آزمایش و شیشه آلات آزمایشگاهی لوله آزمایش برای نگهداری، …

لوله آزمایش و شیشه آلات آزمایشگاهی ادامه »