شکاف لب علت و جراحی شکاف کام و لب

شکاف لب علت و جراحی شکاف کام و لب شکاف یا انفکاک لب بالایی یا سقف دهان در مراحل اولیه از رشد کودک متولد نشده اتفاق می افتد. در طول رشد جنینی، برخی از اجزای لب بالایی و سقف دهان نمی توانند به طور طبیعی رشد کنند و بدین ترتیب شکاف کام و لب شکل …

شکاف لب علت و جراحی شکاف کام و لب ادامه »