دم یار بزرگسال دم یار اطفال و دم یار نوزاد

دم یار همراه با  دریچه یک طرفه برای بزرگسالان محفظه نگه دارنده اسپری های تنفسی یک طرفه برا ی استفاده از اسپری های سالبوتامول –ایپراتروپیوم-کرومولین سدیم دم یار بزرگسال و سایر اسپری های استنشاقی طبق استاندارد انجمن ریه آمریکا و کانادا انجمن ریه توصیه می کند که محفظه نگهدارنده با ریچه یک طرفه و ماسک مخصوص …

دم یار بزرگسال دم یار اطفال و دم یار نوزاد ادامه »