فارادیک چیست بررسی بهترین فارادیک ها

فارادیک چیست بررسی بهترین فارادیک ها فارادیک چیست بررسی بهترین فارادیک ها این روش از روش های نوین در لاغری در سطح جهان استفاده میشود این دستگاه شامل پد هایی است که به نقاط بدن متصل میشود و بتعث انقباض و انبساط این عضلات در همان ناحیه میشود و در نتیجه بتعث شکسته شدن عضلات …

فارادیک چیست بررسی بهترین فارادیک ها ادامه »