رابطه جنسی در دوران شیردهی بررسی در کالای پزشکی فیض

رابطه جنسی در دوران شیردهی خیلی افراد ممکن است توصیه کنند که ۴ هفته بعد از زایمان می توانید رابطه جنسی را آغاز کنید. برای رابطه جنسی بعد از زایمان، قطعا به مدت حداقل ۲ هفته باید از داشتن رابطه به معنای دخول آلت جنسی مردانه اجتناب کنید، زیرا در طول این زمان شما هنوز …

رابطه جنسی در دوران شیردهی بررسی در کالای پزشکی فیض ادامه »