سرکلاژ یا دوختن دهانه رحم در زنان

سرکلاژ یا دوختن دهانه رحم در زنان وقتی دهانه رحم فرد ضعیف باشد، جنین در خطر زایمان زودرس قرار خواهد داشت، زیرا دهانه رحم کوتاه شده و یا خیلی زود باز می گردد. به منظور پیشگیری از زایمان زودرس پزشک انجام سرکلاژ دهانه رحم را توصیه می کند. انجام سرکلاژ کمک می کند تا از …

سرکلاژ یا دوختن دهانه رحم در زنان ادامه »