بالشو طبیو فوم وپلی یورتان

۱۳۹۶-۰۶-۱۸

بالش طبی با فوم پلی یورتان

بالش طبی با فوم پلی یورتان  توضیحات بالش های معمولی در اثر وزن سر تغییر شکل داده وسر نسبت به تنه پایین تر قرار می گیرد. […]
منو محصولات