درمان عفونت واژن با چند راهکار ساده در خانه

  واژینوز باکتریال یک عفونت مهبلی است که  توسط باکتری های زیادی ایجاد میشود. مهبل بطور طبیعی دارای باکتری های مض و هم باکتری مفید است. درمواردی قبل از واژینوز باکتریال مقدارزیادی باکتری مضروجوددارد که باعثآلودگی   محیط مهبلی می شود. واژینوز باکتریال یک بیماری شایع است، که بسیاری از زنان صرفنظر از اینکه آیارابطه جنسی …

درمان عفونت واژن با چند راهکار ساده در خانه ادامه »